Ddva apmaciba

Biežākie gadījumu cēloņi ir veselības un drošības noteikumu neievērošana un pārmērīga steiga, veidojot aktivitātes. Bieža apmācība viesiem par drošību un veselības aizsardzību darba vietā rada daudz nepatikšanas, kas rodas katram īpašniekam. Uzticības un rīcības draudu gadījumos ir svarīgi izmantot pareizos rīkus un rīkus.

ValgoSocksValgoSocks - Pareiza zeíes par viltâm pirkstiem un plakanâm pçdâm!

Ex ierīces ir izstrādājumi ar īpašu sprādzienbīstamības apzīmējumu, ko izmanto darbarīkiem un aizsardzības stiliem, savukārt to grupas un elementi. Ierīces ar pašreizējo marķējumu ir īpaši svarīgas kalnrača, izplatītāja degvielas uzpildes stacijā, dažādu rūpnīcu strādnieku un ugunsdzēsēju darba vidē. Ir svarīgi, lai cilvēki, kas darbojas sprādziena bīstamības jomā, atsakās no ierīcēm, kuras ir nodotas pēdējai. Šo ierīču standarti tika pieņemti, stājoties spēkā pašu ATEKS direktīvai, kas ir informācija par "jaunu risinājumu", norādot ražotājiem prasības attiecībā uz produkta potenciālo apdraudējumu novēršanu pirms ieiešanas tajā.Izmantojot sliktas ierīces, lētus Āzijas zīmolu aizstājējus tiek pārkāpti veselības un drošības standarti. Tikai trauki ar nosaukumu PN-EN 60079, PN-EN 13463 un to atvasinājumi atbilst aizsardzības pret sprādzieniem prasībām.Instrumentiem ir daudz temperatūras klašu, katra no tām ir saistīta ar noteiktu vielu aizdegšanos vai kušanu. Šīs īpašības ir: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Tie galvenokārt ir saistīti ar ogļu putekļu aizdegšanos - 150 ° C, kuriem ierīces atbilst temperatūras kategorijai T4. Augstākā temperatūra - 450 ° C ir paredzēta ierīcēm, kurās smalkā slāņa nogulsnes tiek noņemtas (piemēram, aizzīmogojot vai ventilējot, ar nosacījumu, ka noteikta maksimālā virsmas temperatūra pārsniegs ierīces marķējumu. Atcerieties, ka ogļu putekļi ir plus un sodrēji, tāpēc vienmēr ievērojiet veselības un drošības noteikumus.